Brak kategorii

Raport pt. „Pacjent w polskim systemie ochrony zdrowia – 2024”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. „Pacjent w polskim systemie ochrony zdrowia – 2024”, którego wyniki były prezentowane podczas tegorocznego Forum Organizacji Pacjentów.

Podziękowania dla Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej za umożliwienie udostępnienia raportu