Patronat nad projektem pełnią

Założyciel i Prezes Fundacji HypoGenek Kamila Anna Dratkowicz, https://hypogenek.blogspot.com/ http://www.jestesniedozdarcia.pl Patronat specjalistów medycznych W ICZMP w Łodzi przyjmuje pacjentów z Hypophosphatasia Pani Prof. Izabela Michałus

View More