O fundacji

Fundacja „HypoGenek” powstała w wyniku potrzeby pomocy w walce z Hypophosphatasią osobom, które nagle dowiadują się o występowaniu choroby w rodzinie.
W 2016 roku został nadany KRS. Obecnie staramy się o przyznanie nam statutu OPP.

Nazwa HypoGenek powstała od połączenia pierwszych przedrostków z dwóch słów:
HYPO od HYPOphosphatasia i GENEK od genetyczna choroba 🙂

Fundacja ze względu na swój charakter zajmuje się ochroną i promocją zdrowia pod kątem chorób rzadkich – ze szczególnym uwzględnieniem Hypophosphatasii.

Fundacja będzie się starała współpracować z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, a w razie potrzeby będzie promować wolontariat poprzez korzystanie z pomocy wolontariuszy, głównie podczas organizowania wszelkich działań charytatywnych.

Kwiecień 2016 r.


Patronat merytoryczny

Fundacja w kwietniu 2016 roku została objęta patronatem merytorycznym przez Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut – Cegielską. czytaj więcej

Współpraca z fundacjami


Działanie

Fundacja „HypoGenek” działa głównie na terenie Polski, współpracując jednocześnie z Fundacjami z całego świata o podobnym obszarze działań.

Główne cele


Pomoc

Głównym celem jest pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w realizacji celów związanych z funkcjonowaniem w codziennym życiu.