Kontakt

Jeżeli masz pytania, potrzebujesz wsparcia to zapraszamy do kontaktu

Prezes Fundacji Kamila Anna Dratkowicz
Tel.: +48 503 985 122 (od pn. – pt. w godz. 11 – 15, lub codziennie sms)
E-mail.: hypogenek@gmail.com

Lekarze prowadzący dzieci i dorosłych z Hypophosphatasią:

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Pani dr hab. n. med. Izabela Michałus
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych,
Regionalne Centrum Chorób Rzadkich,
Poradnia Wrodzonych Wad Metabolizmu
tel. 42 271 12 66
e-mail: izabela.michalus@iczmp.edu.pl

Zakład badań przesiewowych
ul. Kasprzaka 17 A, 01-211 Warszawa
tel./faks 22 32 77 375
Pani Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut – Cegielska
e-mail: jolanta.cegielska@imid.med.pl
Pani dr n. med. Anna Siwonia
e-mail anna.siwonia@imid.med.pl