Rozmowa z osobą chorującą na Hypophosphatasię

Hypophosphatasia to rzadka choroba genetyczna mająca duży wpływ na życie. Choroba często nierozpoznawalna i nie zawsze zdiagnozowana od razu. Pani Sabina i Pani Marcelina zgodziły