Wszystkie wpisy

Z okazji 45 rocznicy ślubu

W dniu 18 sierpnia 2018 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w świętowaniu 45 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Państwo Młodzi chcąc uczcić swoją rocznicę postanowili podzielić się swoją radością poprzez wsparcie Fundacji 'HypoGenek’. Dlatego poprosili swoich gości by zamiast kwiatów wrzucili darowiznę do puszek, by tym samym wesprzeć projekt „POMOC DLA HYPOGENKA”

I tak też się stało. Goście z radością wsparli nasze działania i wrzucali do puszek pieniądze.
W ramach tej zbiórki udało się zebrać 450 zł + 200zł zostało wpłaconych bezpośrednio na konto Fundacji 'HypoGenek’.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, a także Parze Młodej za taki piękny gest dzielenia się swoim szczęściem z innymi.

Przeżyć ze sobą 45 lat to wielki sukces! Dlatego chcąc powiedzieć Wam, jak bardzo Was podziwiamy i jak bardzo jesteśmy z Was dumni, składamy Wam życzenia:
– dużo miłości,
– dużo zdrowia,
– dużo uśmiechów,
– niech reszta lat także w szczęściu płynie!

W podziękowaniu za dar serca!
Fundacja „HypoGenek”