Wszystkie wpisy

The Clinical Picture of Patients Suffering from Hypphosphatasia – A Rare Metabolic Disease od Many Faces

Prezentujemy wam artykuł napisany przez naszą Panią dr Izabelę Michałus, w którym zostały opisane wyniki badań 16 pacjentów z Hypopphosphatasia mieszkających na terenie Polski. Zaznaczę, iż Pani dr Izabela Michałus jest jedynym w Polsce lekarzem mającym pod swoją opieką praktycznie wszystkich pacjentów z HPP. Gdy poznałam Panią dr byłam jej trzecim pacjentem z tą chorobą, a w Polsce wiedzieliśmy, że jest 5 pacjentów. W dniu dzisiejszym liczba pacjentów przekroczyła liczbę 20.