Zostaliśmy zaproszeni

Pani dr. Jolanta Sykut-Cegielka, która pełni patronat merytoryczny nad Fundacją HypoGenek, zaprosiła mnie na otwarcie zmodernizowanej Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii w Instytucie Matki