Wszystkie wpisy

Pomoc dla HypoGenka

W październiku 2017 roku rozpoczęliśmy projekt ‘Pomoc dla HypoGenka’ w ramach, którego zbieramy fundusze m.in. na opłacenie stworzenia strony internetowej. Planujemy także wydać informator o Hypophosphatasii, który zostanie rozesłany do placówek medycznych w całej Polsce.
Koszt takiego projektu to kwota 10.000 zł.
Za wszystkie darowizny z całego serca gorąco dziękujemy!